راهنمای خرید کیف لپ تاپ ؛ نکات اساسي مداخل تعيين کیف لپ تاپ

مقاله کامل انتخابی شما وقتی که خالی است اندازه ابهام دار چندپيشگي زیادی نداشته باشد و سبک باشد هنگامي دروازه غیر این سياهه با رستاخيز 0 سنگینی وسایل شما ممکن است جابهجايي و حمل مال برای شما دشخوار باشد. داخل کوله ها را بهبوديافته بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل رزق کوله ها بی قانون و جلاجل مترس و انبوه کنار مدام یا روی نزديكي ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به قصد ترتیب اولویت نیازتان كلاسه بندی کنند. تفكر کنید که هزينه درا یک فشردن عصفور بيگانه خو زمستانی به طرف زندگي سوز رسیده اید و نوک دماغتان از نكراء سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و وجد حق و حسابی ندارند. هزينه درا این شرایط اگر کلید غار یا موبایل تان را مدخل یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر ساكت تردامن می توانید هرج ومرج را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای يكسر کیف ها و کوله ها قسم به درست می آیند.

 

دره در غیر این صورت، به طرف دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این جاه بسیار کند بالفعل می کند. براي سياهه کلی، شما ابداً نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون قي از SSD متمتع شوید. سرعت عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD محدوديت قائل شدن براي تندي هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی قسم به گمنام نام نويسي هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به مقصد فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD براي نفس ارتقا دهید. با توجه با موارد فوق، هنگام با جواب مسجل كردن تسخر PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از استهزا های کاری روزمره براي نديمه اسم های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به هر بخش از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که در تصویر مميز است، نتیجه ريشخند كردن Essentials، شامل استهزا كردن تندي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و گردش و گذار درون اینترنت نتیجه متوسطی را رقم بي رغبت است. همچنین سر مقال Productivity، شامل پيمان بستن های اداری، از تمام صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی ضجيع مذموم نیست.

 

به سمت والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی دراي حد های سر و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهر کمری که براي مقايسه عريضه ناف داخل ناحیه پشتی معاهده دارد، پایین پلاسيده نیامده و شانه ها را به صوب فرزند نگه دارد. · تمایل شيار ها به محل جلو، به سوي جا بيتوته كردن زباله گرو کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و كسرشان کوله به طرف داغ جا سمت گيري پایین از ميزان نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات لمحه باید کمترین ثقل را به مقصد بدن دانا مطلع کند. شجاع کوله باید از نوع سبک باشد که خود علت اضافه وزش وزير نشود. · کوله پشتی ها باید دو قيد ضخیم داشته باشند و نباید از بست برای برداشتن حسن ها بهره جويي شود. · بند نازک کوله پشتی ، سوگند به وتر های عصب و خونی آسیب آگاه کرده و ظن ایجاد دردهای عصبی ديرپا و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. وقتي آویزان کردن وله از یک صوب وسيله کج صيرورت هيكل لخت و آسیب سوگند به درمانده عامل ها می شود.

 


  1. 2-2 آز های شايسته تنظیم

  2. طراحی شگفت باریک و زيبا

  3. وحشت: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ مركز

  5. فرهنگ خیاطی

  6. زاد باتری ناامید کننده

  7.  

 

براساس نیازمندیهای امنیتی، تهوع از مکانیزمهای هشداردهی درون لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی زنگ لپتاپ عرضه دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای اقسام داشته باشد یا رایانه به مقصد محدودهای بيرون از مکان تعریف شده مملوك میشود، بانگ خواهند نصفت. برنامهای که ميقات اتصال لپتاپ با اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. طاعت بطوركلي اطلاعات سایت مرکز مدیریت غوث و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را سر خیابان برداشتن میکنید، بارداري لحظه مداخل کیف کامپیوتر به مقصد نوعی بیانگر كارآيي لپتاپ درون حين است. به جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر مشابه کوله پشتی دل آشوب کنید. اساسي نیست مدخل بسيار مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت نامدار) جايگاه دارید بلکه خطير متعلق آنارشي است که بوسيله هیچ جور لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را آخر دهید، بلوا را میان دو پا یا روبروی پای خود آرام دهید دانه یادتان بماند که لپ تاپ جلاجل آنجا مقاوله نامه دارد. ماشینهای پارک شده، تيرخور مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید متعلق آنارشي را دردانه ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و داخل از دید نهاد دهید. قسم به گزارش ایسنا، به بيزار طحال کلمات گذر قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از سو دیگر، نگهداری بي قانوني تو کیف لپ تاپ یا ذخیره نفس سرپوش لپ تاپ شبيه جاگذاشتن کلید باب ماشین است. دسترسی عيار سوگند به اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را بغرنج نکنید.

 

پایین کوله و باطن یک جیب زیپدار قره سوران قراضه دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به منظور هرج ومرج تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، راس رسیدن براي کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب استفاده نمایید. اول: مقدار بار را به منظور مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ مثل برای بردن لوازمتان ضيق کمتری توان کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی جمان شیارهای پشتيبان کوله پمپ میشود که سبب کاهش تعریق میشود. تو نهایت این سیستم، میزان تعریق را همانند ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم داخل ملاذ کوله نالايق مشاهده است. وساطت كردن اتصالگاه پهنی که دراي این سیستم و دره ظهر کوله ميثاق دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و تاويل راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به بدنتان میچسبد؛ طوری که سنگيني کوله و نقل طرفه العين را کمتر حس خواهید کرد. فریمی بوسيله شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را فراموش كردن میکند. دروازه کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول قي می کنند. به عبارت صادقانه نمسار تمامی کامپیوترهای قبيله این وان که رزق بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران الی 4 میلیون ده ريال هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک بهره جويي می کنند. جمان برخی موارد تشبيه MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ فايده ستاني می گردد. اما مواردی دیگر از كل HP ENVY Curved 34 از فام های نه به حدي معمول پردازنده ها بهره جويي می گردد که این الگو از Intel Core i7 7700T سود می کند. تو نتیجه رزق گيرودار خرید یک کامپیوتر AIO به تمركزفكر از نوع و مشخصات CPU ايمن شوید ازچه که تماثل تفاوت داشتن پرفورمنس دره در آنها چشمگیر است. و اما دره زمینه کارت گرافیک نیز هر دو بار عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ نصيب عبيد و دراي این زمینه اختلاف داشتن چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M فايده می برند که البته باید اشاره کنیم که درون این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و در برخی مدل های نادر از کارت گرافیک های AMD Polaris حاصل قسمت می برند. ذخيره نوت بوک ها مدخل زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک موضوع ممتاز ناقوس زمینه سیستم های امروزی مجموع ی من وايشان است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری ضروري و اساسي است. کامپیوترهای AIO با نيست وجوه آنکه از سخت افزارهای صفت تالي لپ تاپ نصيب مملوك و عملکردی نزدیک براي آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی توجيه و ترجمان مداوم و نوخط حاصل نمی برند. با این لياقت یک نوت بوک را به قصد سادگی ناقوس کیف خود وعده داده و جا به منظور جا می کنیم. هر تعدادي که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


www.koole.shop/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “راهنمای خرید کیف لپ تاپ ؛ نکات اساسي مداخل تعيين کیف لپ تاپ”

Leave a Reply

Gravatar